Investeer met PajoPower CVBA-so mee in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Concreet doen we oproep ad 225.000 euro voor ons project ‘Adopteer je straatlamp’.  Dit kan door aankoop van één of meerdere (met een maximum van 20 deelbewijzen of tegenwaarde van 5.000 euro).  Een aandeel van PajoPower CVBA-so is een risicobelegging.  Ongeacht het aantal deelbewijzen krijg je één stem op de algemene vergadering en bepaal je mee in welke projecten we verder investeren en wat de winstbestemming zal zijn.

Statuten PajoPower CVBAso